Narzędzia strony

25.10.2018 -- Dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa dostępne w geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w sekcji „Dane innych instytucji” została podłączona nowa grupa usług „Narodowy Instytut Dziedzictwa”, w której można zobaczyć:

*             Archeologiczne Zdjęcie Polski – usługa umożliwiająca przeglądanie sekcji arkuszy Archeologicznego Zdjęcia Polski

*             Pomniki Historii (INSPIRE) - usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Pomników Historii”

*             Rejestrowe zabytki archeologiczne (INSPIRE) -  usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Rejestrowych Zabytków Archeologicznych”

*             Rejestrowe zabytki nieruchome (INSPIRE) - usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Rejestrowych Zabytków Nieruchomych”*             Obiekty na liście UNESCO (INSPIRE) -  usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Światowego Dziedzictwa UNESCO”