Narzędzia strony

Etap I projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) został zakończony

Celem projektu pn. Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji - programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej - etap I”, było opracowanie dwóch programów edukacyjno-szkoleniowych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników administracji publicznej z zakresu infrastruktury informacji oraz publikacji „Geoinformacja zmienia nasz świat”.

Na podstawie opracowanych programów szkoleniowych, w maju br. rozpoczynają się szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych oraz aspektów prawnych.

Materiały opracowane w ramach projektu są dostępne pod adresem (kliknij tutaj), natomiast szczegółowe informacje o szkoleniach (zakres szkoleń, harmonogram sesji szkoleniowych, formularz rejestracyjny i inne szczegóły organizacyjne) można znaleźć na stronie: http://www.power.gridw.pl/szkolenia