14.06.2018 -- Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski otworzył konferencję „PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH"

Konferencja pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju rozpoczęła się 13 czerwca 2018 r. w Ustroniu. Jej organizatorami są Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Główny w Warszawie i Oddział w Katowicach oraz Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP.

Uczestnicy konferencji z całego kraju od 13 do 15 czerwca 2018 r. biorą udział w wykładach i dyskusjach dotyczących między innymi:

*             istotnych zmian w przepisach prawa mających bezpośrednie przełożenie na geodezję,

*             problematyki bieżącego prowadzenia rejestrów publicznych,

*             wdrażania e-usług

Obok Głównego Geodety Kraju konferencję patronatem objęli Marszałek Województwa Śląskiego i Burmistrz Miasta Ustroń.