Narzędzia strony

Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje w partnerstwie projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK jako partner Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Partner Wiodący) realizuje projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych” (POWR.02.19.00-00-KP09/17).

Szkolenia ukierunkowane są na praktyczne wykorzystanie infrastruktury informacji przestrzennej, w tym danych geoprzestrzennych, na potrzeby zadań dotyczących:

  • procesów inwestycyjno-budowlanych,
  • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • standardów wynikających z przepisów implementacyjnych INSPIRE (specyfikacje danych),
  • roli JST jako użytkownika i twórcy danych przestrzennych w ramach IIP,
  • monitoringu zagospodarowania przestrzennego,
  • rozwiązań technologicznych przyczyniających się do zwiększenia dostępności zasobów infrastruktury informacji przestrzennej (usługi sieciowe, interoperacyjność, GML), etc.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń dostępne są na stronie http://www.power.gridw.pl/szkolenia .
Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem na stronie https://www.power.gridw.pl/rejestracja/ .