Narzędzia strony

GUGiK przekazał 25 „Atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących” Okręgowi Łódzkiemu Polskiego Związku Niewidomych

Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska 19 lutego 2018 r. przekazała Okręgowi Łódzkiemu Polskiego Związku Niewidomych „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących”. Z atlasów będą mogli korzystać podopieczni wszystkich 18 kół związku niewidomych w woj. łódzkim. Trafią one też do biblioteki w łódzkiej siedzibie PZN, Klubu Sportowego Niewidomych "Omega" w Łodzi oraz innych tego typu instytucji w regionie. Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekazał dotąd nieodpłatnie blisko 200 „Atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących” zainteresowanym szkołom, ośrodkom szkolno-wychowawczym, fundacjom lub innym instytucjom wspomagającym naukę i rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących.

Atlasy odebrała w imieniu Okręgu Łódzkiego PZN Prezes Iwona Jędrys.

Jesteśmy wdzięczni za to, że ktoś myśli o osobach, które mają problemy ze wzrokiem, ale też chciałyby wiedzieć, jak zmienia się świat. Pamiętamy to, czego nauczyliśmy w szkole, ale przecież granice państw zmieniają się i powstają też nowe kraje. Teraz możemy być na bieżąco – powiedziała

Cieszę się, że mamy coś, co pozwoli państwu poznać lepiej świat, szczególnie tym, którzy niestety nie mogą wszystkiego zobaczyć. Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie wiele osób pozna świat i może zapragnie dalekich podróży. Za sprawą tego atlasu i zmysłu dotyku będziecie mogli poznać to, co ludzie zdrowi widzą za pomocą wzroku – powiedziała przekazując atlasy Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska.

„Atlas świata dla niewidomych i słabowidzących” składa się z zebranych w teczce plansz z 38 mapami podzielonymi na dwie części tematyczne stanowiące tomy. Do zestawu dołączono płytę CD zawierającą opisy wszystkich map, metodykę ich czytania oraz inne informacje przydatne dla użytkowników. Część pierwsza Atlasu jest poświęcona zagadnieniom przyrodniczym oraz społeczno-gospodarczym w ujęciu globalnym. Składają się na nią 23 mapy w skali 1:90 000 000. Na pierwszych 12 planszach tej części przedstawiono zagadnienia przyrodnicze, a na kolejnych 11 problematykę społeczno-gospodarczą. Część druga to przegląd regionów, na który składa się 15 map przedstawiających rzeźbę terenu oraz podział polityczny kontynentów. Zastosowano skale od 1:10 000 000 do 1:40 000 000.

Założenia do ostatniego wydania tyflologicznego atlasu świata zostały zaakceptowane przez Polski Związek Niewidomych oraz pedagogów uczących młodzież niewidomą i słabowidzącą. Nad poprawnością i czytelnością map czuwał powołany przy Głównym Geodecie Kraju Zespół Konsultacyjny do spraw opracowania „Atlasu świata dla niewidomych i słabowidzących”. W skład Zespołu wchodzili między innymi reprezentanci Polskiego Związku Niewidomych, nauczyciele geografii i orientacji przestrzennej w szkołach dla niewidomych oraz tyflograficzni  i kartograficzni konsultanci. Zadaniem ekspertów było zapewnienie czytelności map z zachowaniem zasady: „to samo dla widzących i niewidzących”. Dlatego używane w atlasie symbole, skróty nazw i klucze znaków są identyczne w piśmie Braille’a i druku barwnym. Podczas opracowywania najnowszej publikacji skorzystano z doświadczeń, rozwiązań merytorycznych i sprawdzonych metod prezentacji graficznej oraz wprowadzono innowacyjne rozwiązania tyflokartograficzne.

Atlas zdobył 3 nagrody – dwie krajowe przyznane przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz jedną międzynarodową podczas konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Dreźnie. Główny Urząd Geodezji i Kartografii od ponad 30 lat opracowuje i publikuje mapy specjalne przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących.