Narzędzia strony

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii w roku 2016/2017

W uroczystości rozdania nagród laureatom konkursu, która odbyła się w Domu Technika NOT w Warszawie wziął udział p.o. Głównego Geodety Kraju Marcin Wójtowicz. Wręczył wyróżnionym ufundowane przez GUGiK czytniki książek. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

W kolejnej edycji KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia zgłoszono łącznie 44 prace: 29 prac magisterskich oraz 15 inżynierskich.

Laureatami zostali:

Prace magisterskie:

I miejsce

Radosław Jacek Zajdel: Opracowanie serwisu internetowego do wizualizacji rezultatów walidacji orbit satelitów multi-GNSS z wykorzystaniem danych SLR. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica

II miejsce

Wojciech Pęczek: Pozyskanie i opracowanie danych z bezzałogowego statku powietrznego własnej konstrukcji. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; opiekun pracy: dr inż. Tomasz Owerko

III miejsce

Dariusz Strugarek: Analiza porównawcza orbit satelity GOCE opartych na obserwacjach GPS z laserowymi pomiarami odległości SLR. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica

Wyróżnienia

Artur Leńczuk: Wykorzystanie gradiometrii satelitarnej z misji GOCE w badaniach niejednorodności skorupy ziemskiej na obszarze Polski. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Marcin Barlik

Jakub Krzysztof Wabiński: Metodyka opracowania tyflomap z wykorzystaniem druku 3D. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; opiekun pracy: dr hab. inż. Albina Mościcka

Prace inżynierskie:

I miejsce

Mateusz Bielecki: Wpływ parametrów nalotu i warunków wyrównania bloku zdjęć niskopułapowych pozyskanych kamerą typu Rolling Shutter. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

II miejsce

Magdalena Węgrzyn: Opracowanie aplikacji turystycznej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; opiekun pracy: dr hab. inż. Albina Mościcka

III miejsce

Paulina Dorota Cierpich, Justyna Ruchała: Analiza porównawcza Numerycznych Modeli Terenu oraz dokładności ortofotomapy na przykładzie otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; opiekun: Dr inż. Edyta Puniach

Wyróżnienia

Daniel Szulczewski, Michał Łoń: Wykorzystanie danych z lotniczego skanowania laserowego i zdjęć fotogrametrycznych w tworzeniu i aktualizacji trójwymiarowego modelu miasta. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof BakułaAleksandra Magdalena Tobiasz: Wykorzystanie archiwalnych obrazów do wizualizacji 3D grodu Biskupin. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr hab. inż. Dorota Zawieska