Narzędzia strony

Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2010, Oś II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.