Narzędzia strony

Konkurs „Zaplanuj swoją przestrzeń” pod patronatem Głównego Geodety Kraju Grażyny Kierznowskiej

Pod patronatem Głównego Geodety Kraju Grażyny Kierznowskiej ruszyła trzecia edycja konkursu „Zaplanuj swoją przestrzeń”. Organizatorem internetowego konkursu jest Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

W konkursie „Zaplanuj swoją przestrzeń” mogą wziąć udział uczniowie klas maturalnych. Zorganizowano go w trzech etapach: eliminacje, etap centralny oraz finał konkursu. I etap Konkursu trwa od 1 lutego do 1 marca 2018 roku, odbywa się drogą internetową i polega na rozwiązaniu pytań testowych. Zgłoszenia do pierwszego etapu odbywają się poprzez platformę konkursową, dostępną pod adresem www.konkurs.gik.pw.edu.pl. Kolejne etapy: centralny i finałowy odbędą się 22 marca 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Zostanie do nich zakwalifikowanych 40 uczestników I etapu z najlepszymi rezultatami punktowymi. Laureaci Konkursu „Zaplanuj swoją przestrzeń” zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.