Narzędzia strony

Marcin Wójtowicz pełniącym obowiązki Głównego Geodety Kraju

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 17 marca 2018 r. odwołał Panią Grażynę Kierznowską ze stanowiska Głównego Geodety Kraju. Jednocześnie pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju powierzył obecnemu Dyrektorowi Generalnemu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Panu Marcinowi Wójtowiczowi.