Narzędzia strony

11.06.2018 -- Nominacja dla Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył dzisiaj Waldemarowi Izdebskiemu nominację na Głównego Geodetę Kraju. Nowy Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii podarował ministrowi przy tej okazji książkę swojego autorstwa zatytułowaną „Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce”.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 7 maja 2018 r. powołał Waldemara Izdebskiego na stanowisko Głównego Geodety Kraju, Prezesa  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Jednocześnie zwolnił z pełnienia obowiązków Głównego Geodety Kraju Marcina Wójtowicza, który pozostaje na stanowisku Dyrektora Generalnego GUGiK.