Narzędzia strony

12.10.2018 -- Nowe warstwy w geoportalu

W geoportalu w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych” opublikowano nową pozycję o nazwie „Model różnic wysokości”, która składa się z dwóch warstw:

  • EVRF2007 i KRON86  - model
  • EVRF2007 i KRON86  - interpolacja

Warstwa „EVRF2007 i KRON86 model„ pokazuje wartości poprawek dla wysokości z układu KRON86 do układu EVRF2007 w siatce co 0.1 stopnia. Wartości w siatce zostały wyznaczone na podstawie różnic punktów podstawowej osnowy wysokościowej, którą przeliczono na układ ERVF2007 w wyniku ponownego wyrównania sieci podstawowej w nowym układzie współrzędnych wysokościowych.

Warstwa „EVRF2007 i KRON86  - interpolacja” przy użyciu narzędzia „Identyfikacja” zwraca wartość poprawki do wysokości z układu KRON86 do układu EVRF2007 dla wskazanego punktu.