Narzędzia strony

03.07.2018 -- Nowy poziom powiększenia udostępniony w geoportal.gov.pl

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadzono nowy poziom powiększenia odpowiadający skali 1:250, co sprawia że wiele szczegółów jest lepiej widocznych niż przy dotychczasowej maksymalnej skali 1:500.

Przy zwiększaniu skali automatycznie znika ortofotomapa, a na terenach powiatów, które udostępniają dane o uzbrojeniu włącza się widoczność warstwy bazującej na usłudze Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu prezentującej przewody uzbrojenia podziemnego i urządzenia techniczne związane z sieciami.