Narzędzia strony

Nowy statut Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. Nowy statut został wprowadzony w związku z przejęciem przez GUGiK zadań wykonywanych dotychczas przez zlikwidowany Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zakończył działalność  31 grudnia 2017 roku.  Zarządzenie nr 19 Głównego Geodety Kraju  . w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostało podpisane 1 września 2017 r

Treść rozporządzenia