Narzędzia strony

24.09.2018 -- Nowy zespół powołany przez Głównego Geodetę Kraju

Zespół do spraw oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego został powołany przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego 21 września 2018 r.

Celem Zespołu jest ocena regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przedstawienie rekomendacji zmian przepisów prawa w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

Powołanie:

Zarządzeniem nr 35 w dniu 21 września 2018 r.