Narzędzia strony

O Infrastrukturze Informacji Przestrzennej na konferencji w Kijowie

„NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE:TOWARDS DATA SOCIETY” – pod takim hasłem odbyła się w Kijowie międzynarodowa konferencja podsumowująca pilotażowy (dot. obwodu winnickiego) projekt  budowania infrastruktury informacji przestrzennej na Ukrainie „Creation of a National Spatial Data Infrastrucuturein Ukraine”. Projekt był finansowany przez Agencję JICA z Japonii. Podczas konferencji 15 krajów dzieliło się swoimi doświadczeniami z wdrażania Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Wśród delegacji była też delegacja z polskiego GUGiK, której przewodniczyła Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska.

Ewa Surma, reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii, przedstawiała m.in jak przebiega wdrażanie INSPIRE w szczególności w dziedzinie Geodezji i Kartografii oraz przykłady potencjału Informacji Przestrzennej. Ciekawym wystąpieniem była prezentacja pokazująca infrastrukturę Informacji Przestrzennej w Japonii. Bodźcem dla utworzenia IIP w Japonii było jedno z najsilniejszych i najtragiczniejszych trzęsień ziemi w historii tego kraju - katastrofa w Kobe. Od tamtej pory informacja przestrzenna jest szczególnie ważna w zarządzaniu kryzysowym Japonii.