Narzędzia strony

20.07.2018 -- Odszedł prof. Wojciech Pachelski – wieloletni doradca Prezesa GUGiK

W wieku 79 lat, 19 lipca 2018 r., zmarł prof. dr hab. Wojciech Pachelski w latach 2008- 2014 doradca Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Profesor Wojciech Pachelski był absolwentem stołecznego Technikum Geodezyjnego oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Tu też w 1966 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Niektóre rozwiązania w zakresie przetwarzania cyfrowych danych obserwacyjnych i orbitalnych sztucznych satelitów Ziemi”. W latach 1978-1979 w  Niemieckim Geodezyjnym Instytucie Badawczym (DGFI) w Monachium zajmował się altimetrią satelitarną oraz zagadnieniami dekompozycji wyrównań według najmniejszych kwadratów. Te ostatnie zagadnienia stały się przedmiotem obronionej w 1986 roku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej  rozprawy habilitacyjnej „On the Decomposition in Least Squares (with Examples of its Application in Satellite Geodesy)”, opublikowanej przez Niemiecki Geodezyjny Instytut Badawczy (DGFI) w Monachium. W roku 1993 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Był także pracownikiem: Instytutu Geodezji i Kartografii (1961-1962 oraz 1992-2001), Centrum Obliczeniowego PAN (1962-1972), Instytutu Maszyn Matematycznych (1972-1977), Centrum Badań Kosmicznych PAN (1977-2008), a także Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM (2002-2009), Wydziału Geodezji i Kartografii PW (2004-2007) oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT (od 2009 r.)Był członkiem Rady Naukowej CBK PAN (1977-2004), Komitetu Geodezji PAN (1987-2006 oraz od 2016), Komisji Geoinformatyki PAU (2000-2006). W latach był 1995-2006 redaktorem naczelnym czasopisma „Artificial Satellites – Journal of Planetary Geodesy”. Był autorem blisko 100 publikacji.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 25 lipca 2018 r. o godz. 10.30 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej (kościół murowany) na warszawskim Bródnie.