Narzędzia strony

Opracowany przez GUGiK katalog wytycznych już dostępny

Zgodnie z obietnicą złożoną pod koniec ubiegłego roku przez Głównego Geodetę Kraju Grażynę Kierznowską na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii został opublikowany „Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Prace nad przygotowaniem Katalogu prowadzone były w GUGiK już od dłuższego czasu. W grudniu ubiegłego roku podczas spotkań z geodetami powiatowymi w Wieliczce i Warszawie Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska zaprezentowała najważniejsze założenia Katalogu. Można zapoznać się z nim tu: http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/katalog-wytycznych