Narzędzia strony

Otwarty Konkurs na wybór partnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Celem konkursu jest wyłonienie partnera, który będzie współpracował z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK) przy przygotowaniu i realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś II "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Wybrany w konkursie partner będzie zobowiązany miedzy innymi do :

  • opracowania dwóch programów szkoleniowych i edukacyjnych
  • opracowania publikacji w zakresie INSPIRE i krajowej infrastruktury informacji przestrzennej
  • organizacji działań informacyjnych i promocyjnych.

pełny tekst ogłoszenia (Kliknij tutaj)