Narzędzia strony

26.06.2018 -- Pierwsze posiedzenie „Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 26 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego „Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Zespół został powołany zarządzeniem nr 18 Głównego Geodety Kraju z dnia 22 czerwca 2018 r. W skład zespołu zostali powołani :

  • Zbigniew Malinowski – Przewodniczący
  • Krzysztof Borys – Zastępca Przewodniczącego
  • Marcin Grudzień – Sekretarz

Członkowie:

  • Jerzy Biegalski
  • Jacek Łaguz
  • Maciej Maciejonek
  • Jarosław Wesołowski
  • Jarosław Zembrzuski

Celem prac Zespołu jest rozwijanie istniejących i opracowywanie nowych standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP).