Narzędzia strony

18.07.2018 -- Pierwszy efekt działania zespołu adresowego powołanego przez Głównego Geodetę Kraju

Na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe, która jest włączona do portalu danepubliczne.gov.pl udostępniono dane adresowe 2097 gmin, co jest pierwszym efektem prac Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej. Intencją Głównego Geodety Kraju jest, aby w najbliższym czasie znalazły się tam dane numeracji adresowej ze wszystkich polskich gmin.

Strona zawiera linki do źródłowych danych numeracji adresowej z rejestrów gminnych. Dane można pobrać w postaci plików GML, CSV lub zobaczyć je w portalu mapowym danej gminy lub w serwisie geoportal.gov.pl – jeśli gmina własnego portalu nie posiada.

Dane adresowe to jeden z głównych zbiorów danych krajowej infrastruktury informacji przestrzennej będący referencją dla wielu innych danych otaczających obywatela. Bazy adresowe prowadzone są, jako rejestry publiczne przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta na podstawie art. 47a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz. 2101), i z tego względu są bazami źródłowymi. Wszystkie inne rejestry takie jak PRG czy rejestr GUS są rejestrami wtórnymi powstającymi z informacji pochodzących z rejestrów gminnych. Dane publikowane na niniejszej stronie mają stan aktualności na dzień poprzedni, a w przypadku plików z aplikacji iMPA (domena portalu mapowego e-mapa.net) pliki generowane są z bezpośrednio z baz gminnych, wiec są aktualne na chwilę generowania.

W przypadku jakichkolwiek problemów z serwisem lub danymi prosimy o informacje na adresem e-mail: punktyadresowe@gugik.gov.pl.