Narzędzia strony

Pożegnanie zasłużonego dla geodezji profesora Marcina Barlika

Z żalem żegnamy prof. Marcina Barlika, wieloletniego pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, byłego Przewodniczącego Komitetu Geodezji PAN, odznaczonego m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wybitnego uczonego i wychowawcę wielu pokoleń geodetów. 

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia. 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii.