Narzędzia strony

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Informujemy, że na stronie internetowej GUS w zakładce BIP, pod adresem:http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/szczegolowy-format-przekazywanych-danych/
został zamieszczony szczegółowy format danych przekazywanych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.