Narzędzia strony

15.06.2018 -- XV Podlaskie Forum GIS z udziałem GGK Waldemara Izdebskiego

Tegoroczne XV już Podlaskie Forum GIS odbywa się 14 i 15 czerwca w Białowieży pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju. Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Waldemar Izdebski  spotkał się z jego uczestnikami podczas jednego z wydarzeń forum toczącego się pod hasłem „Systemy Informacji Przestrzennej – kierunki rozwoju”.

Organizatorami XV Podlaskiego Forum GIS są Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Białymstoku

Podczas spotkania omawiane są między innymi :

* trendy rozwoju Systemów Informacji Przestrzennej

* doświadczenia związane z zastosowaniem najnowszych technologii w GIS

* procesy zmian zachodzące w geoportalach

* nowości oferowane przez firmy sektora geoinformacyjnego.Podlaskie Forum GIS to cykliczne spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i firm branżowych To nie tylko dobre miejsce do dyskusji, ale także do zapoznania się z nowościami oferowanymi przez firmy sektora geoinformacyjnego – oprogramowaniem, usługami i sprzętem.