Narzędzia strony

Zmiana zakresu projektów POPC realizowanych obecnie przez GUGIK

Dostarczenie e-usług w niezmienionym zakresie przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby danych i funduszy przeznaczonych na realizację przewidują aneksy do porozumień o dofinansowanie projektów CAPAP, ZSIN - Faza II oraz K - GESUT. Po zaakceptowaniu proponowanych zmian przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 18 maja 2018 r. zostały podpisane aneksy do Porozumień o dofinansowanie projektów.

 

W obecnie ustalonym zakresie Główny Urząd Geodezji i Kartografii ma obowiązek zrealizować projekty do 15 listopada 2018 r. Aktualna wartość projektów to 217 726 183 PLN. 

 • E-usługi - wskaźniki bez zmian
  • w projekcie CAPAP (Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej) – 8 e-usług
  • w projekcie ZSIN - Faza II (Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach) – 5 e-usług
  • w projekcie K-GESUT (Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) – 4 e-usługi
 • Dane - zakres zmniejszony
  • w projekcie CAPAP:
   • opracowanie danych wysokościowych ALS w Standardzie 1 (4 pkt/m2) dla powierzchni 26 601 km2
   • opracowanie danych wysokościowych ALS w Standardzie 2 (12 pkt/m2) dla powierzchni 7 505 km2
   • opracowanie modeli 3D budynków dla obszaru województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego
   • cyfryzacja 443 000 analogowych zdjęć lotniczych
  • w projekcie ZSIN - Faza II – dostosowanie baz danych EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków) do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach dla obszaru 66 powiatów 
  • w projekcie K-GESUT – dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) dla obszaru wybranych jednostek ewidencyjnych, położonych na obszarze 69 powiatów. 

  Pozostałe zadania w projektach zostały odpowiednio dostosowane do ustalonej zmiany zakresu projektów.