2018

Lista stron

GUGiK na pikniku rodzinnym w ogrodach KPRM

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera 3 czerwca 2018 r. odbył się piknik, na który GUGiK wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju przygotował stoisko pokazujące między innymi realizowane przez nas projekty. Atrakcje przygotowane przez nas dla dzieci osobiście wypróbował Premier Mateusz Morawiecki, który sprawdzał jak działa nasza multimedialna piaskownica.

Czytaj więcej...o artykule GUGiK na pikniku rodzinnym w ogrodach KPRM

Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2010, Oś II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Czytaj więcej...o artykule Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Zmiana zakresu projektów POPC realizowanych obecnie przez GUGIK

Dostarczenie e-usług w niezmienionym zakresie przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby danych i funduszy przeznaczonych na realizację przewidują aneksy do porozumień o dofinansowanie projektów CAPAP, ZSIN - Faza II oraz K - GESUT. Po zaakceptowaniu proponowanych zmian przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 18 maja 2018 r. zostały podpisane aneksy do Porozumień o dofinansowanie projektów.

Czytaj więcej...o artykule Zmiana zakresu projektów POPC realizowanych obecnie przez GUGIK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje w partnerstwie projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK jako partner Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Partner Wiodący) realizuje projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych” (POWR.02.19.00-00-KP09/17).

Czytaj więcej...o artykule Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje w partnerstwie projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych”

Etap I projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) został zakończony

Celem projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji - programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej - etap I”, było opracowanie dwóch programów edukacyjno-szkoleniowych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników administracji publicznej z zakresu infrastruktury informacji oraz publikacji „Geoinformacja zmienia nasz świat”.

Czytaj więcej...o artykule Etap I projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) został zakończony

4 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 19 kwietnia 2018 r., w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii 4 maja 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy, a w zamian będziemy pracować 19 maja 2018 r.

Czytaj więcej...o artykule 4 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Otwarty Konkurs na wybór partnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Celem konkursu jest wyłonienie partnera, który będzie współpracował z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK) przy przygotowaniu i realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś II "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Czytaj więcej...o artykule Otwarty Konkurs na wybór partnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Jubileuszowy Konkurs Geograficzny rozstrzygnięty

Jubileuszowy Konkurs Geograficzny pod patronatem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wygrała drużyna z V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego: Piotr Betcher, Aleksandra Wajs, Marta Solarz, Agnieszka Rybacka, Antoni Bugaj. Nagrody dla zwycięzców ufundował GUGiK. Podczas finałowych rozgrywek 14 kwietnia 2018 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii prezentował

Czytaj więcej...o artykule Jubileuszowy Konkurs Geograficzny rozstrzygnięty

Finał XL Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Pod patronatem Głównego Geodety Kraju w Lublinie odbyła się XL edycja organizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zorganizował podczas olimpiady spotkania edukacyjne dla młodzieży na temat projektów realizowanych przez urząd. Organizatorem i gospodarzem olimpiady była szkoła, której uczestnicy zdobyli w poprzednim roku pierwsze miejsce - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w

Czytaj więcej...o artykule Finał XL Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii w roku 2016/2017

W uroczystości rozdania nagród laureatom konkursu, która odbyła się w Domu Technika NOT w Warszawie wziął udział p.o. Głównego Geodety Kraju Marcin Wójtowicz. Wręczył wyróżnionym ufundowane przez GUGiK czytniki książek. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej...o artykule Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii w roku 2016/2017