2018

Lista stron

14.06.2018 -- Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski otworzył konferencję „PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH"

Konferencja pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju rozpoczęła się 13 czerwca 2018 r. w Ustroniu. Jej organizatorami są Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Główny w Warszawie i Oddział w Katowicach oraz Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP.

Czytaj więcej...o artykule 14.06.2018 -- Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski otworzył konferencję „PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH"

14.06.2018 -- Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Pierwsze posiedzenie kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z udziałem nowego Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego odbyło się 14 czerwca 2018 r. Dołączającego do tego grona Prezesa GUGiK powitał Minister Jerzy Kwieciński.

Czytaj więcej...o artykule 14.06.2018 -- Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

15.06.2018 -- XV Podlaskie Forum GIS z udziałem GGK Waldemara Izdebskiego

Tegoroczne XV już Podlaskie Forum GIS odbywa się 14 i 15 czerwca w Białowieży pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju. Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Waldemar Izdebski spotkał się z jego uczestnikami podczas jednego z wydarzeń forum toczącego się pod hasłem „Systemy Informacji Przestrzennej – kierunki rozwoju”.

Czytaj więcej...o artykule 15.06.2018 -- XV Podlaskie Forum GIS z udziałem GGK Waldemara Izdebskiego

18.06.2018 -- XLIII Rajd Geodetów pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju zakończony

Podczas uroczystego zakończenia rajdu Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wręczył ufundowany przez GUGiK puchar zwycięskiej drużynie „Piąta T.G.” Nagrodzeni zostali też najlepsi w poszczególnych dyscyplinach i rozgrywkach indywidualnych. Organizatorem rajdu był warszawski oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Czytaj więcej...o artykule 18.06.2018 -- XLIII Rajd Geodetów pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju zakończony

19.06.2018 -- Aktualizacja ortofotomapy dla Częstochowy

Dzisiaj w GEOPORTALU opublikowaliśmy zaktualizowane (2017 r.) arkusze ortofotomapy dla Częstochowy. Dostępnych jest 47 nowych arkuszy ortofotomapy o łącznej powierzchni 239,6 km² i rozdzielczości piksela 5 cm.

Czytaj więcej...o artykule 19.06.2018 -- Aktualizacja ortofotomapy dla Częstochowy

21.06.2018 -- Główny Geodeta Kraju przejmuje prowadzenie serwisu geoportal.gov.pl

Zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej od dzisiaj Główny Geodeta Kraju przejmuje obowiązek tworzenia i utrzymania geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz prowadzi ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych.

Czytaj więcej...o artykule 21.06.2018 -- Główny Geodeta Kraju przejmuje prowadzenie serwisu geoportal.gov.pl

26.06.2018 -- Pierwsze posiedzenie „Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 26 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego „Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Czytaj więcej...o artykule 26.06.2018 -- Pierwsze posiedzenie „Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

27.06.2018 -- Seminarium „Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych”

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski 27 czerwca 2018 r. wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem wziął udział w otwarciu seminarium zorganizowanego w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP.

Czytaj więcej...o artykule 27.06.2018 -- Seminarium „Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych”

28.06.2018 -- Kolejne zmiany ułatwiające dostęp do danych na geoportal.gov.pl

Z myślą o ułatwieniu użytkownikom korzystania z Geoportalu zwiększona została czytelność interfejsu graficznego przeglądarki map poprzez zgrupowanie warstw:rzeźby terenu,danych topograficznych.Zmieniona została także przeźroczystość warstwy Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów na 0%, co poprawia jej widoczność.

Czytaj więcej...o artykule 28.06.2018 -- Kolejne zmiany ułatwiające dostęp do danych na geoportal.gov.pl

29.06.2018 -- Spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

W ramach okresowych spotkań nadzoru Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski spotkał się 29 czerwca 2018 r. z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Czytaj więcej...o artykule 29.06.2018 -- Spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego