2018

Lista stron

29.08.2018 -- Pokaż jak można wykorzystać modele budynków 3D

Ogłaszamy konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl.Pomysły prosimy przesyłać na adres gugik.swz@gugik.gov.pl do 6 września 2018 r. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone.

Czytaj więcej...o artykule 29.08.2018 -- Pokaż jak można wykorzystać modele budynków 3D

30.08.2018 -- Modele 3D budynków dostępne dla kolejnych powiatów

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano modele 3D budynków dla 33 kolejnych powiatów. Aktualnie modele 3D budynków udostępniane są dla 170 powiatów, a liczba pobrań danych na dzień dzisiejszy wynosi 1379.

Czytaj więcej...o artykule 30.08.2018 -- Modele 3D budynków dostępne dla kolejnych powiatów

03.09.2018 -- Nominacja dla Zastępcy Głównego Geodety Kraju Karola Koss

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył dzisiaj Karolowi Koss nominację na Zastępcę Głównego Geodety Kraju.

Czytaj więcej...o artykule 03.09.2018 -- Nominacja dla Zastępcy Głównego Geodety Kraju Karola Koss

14.09.2018 -- Konkurs Głównego Geodety Kraju rozstrzygnięty

Konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl. został rozstrzygnięty.

Czytaj więcej...o artykule 14.09.2018 -- Konkurs Głównego Geodety Kraju rozstrzygnięty

21.09.2018 -- Nowe warstwy

W serwisie geoportal.gov.pl udostępniono nowe warstwy w dwóch grupach tematycznych:,,Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad’’ zawiera rożne warstwy związane z mapami hałasu w różnych porach doby.,,Główny Urząd Statystyczny’’ zawiera warstwy z jednostkami statystycznymi (BREC 2017) tj. „Rejony statystyczne” oraz „Obwody spisowe”oraz wyodrębniono grupę tematyczną ,,Wody Polskie’’ przenosząc do niej warstwy:Jednolite części wódMapa zagrożenia powodziowego.

Czytaj więcej...o artykule 21.09.2018 -- Nowe warstwy

24.09.2018 -- Nowy zespół powołany przez Głównego Geodetę Kraju

Zespół do spraw oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego został powołany przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego 21 września 2018 r.

Czytaj więcej...o artykule 24.09.2018 -- Nowy zespół powołany przez Głównego Geodetę Kraju

26.09.2018 -- Kolejne arkusze Numerycznego Modelu Terenu dostępne w serwisie

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano 508 nowych arkuszy Numerycznego Modelu Terenu, w tym:22 nowych arkuszy NMT o gęstości punktów 12 pkt/m² pokrywa miasto Nowy Sącz;486 arkuszy o gęstości punktów 4 pkt/m² zaktualizowano w województwie lubelskim i województwie podlaskim przy granicy z Białorusią.

Czytaj więcej...o artykule 26.09.2018 -- Kolejne arkusze Numerycznego Modelu Terenu dostępne w serwisie

26.09.2018 -- Konkurs na Mapę Roku 2017 rozstrzygnięty

Konkurs Stowarzyszenia Kartografów Polskich na Mapę Roku 2017 pod patronatem Głównego Geodety Kraju został rozstrzygnięty podczas XLI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku

Czytaj więcej...o artykule 26.09.2018 -- Konkurs na Mapę Roku 2017 rozstrzygnięty

27.09.2018 -- Rozpoczęły się szkolenia w ramach Projektu CAPAP

Dziś rozpoczął się cykl czterech jednodniowych seminariów szkoleniowych organizowanych w ramach realizowanego Projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)

Czytaj więcej...o artykule 27.09.2018 -- Rozpoczęły się szkolenia w ramach Projektu CAPAP

08.10.2018 -- Linkowanie do geoportalu z identyfikatorem działki ewidencyjnej

W serwisie geoportal.gov.pl dodano nową funkcjonalność, która polega na możliwości uruchomienia geoportalu tak, aby zobrazowana została wskazana w parametrze działka ewidencyjna.W wywołaniu używamy parametru „identifyParcel” i jako jego wartość podajemy odpowiedni identyfikator działki.

Czytaj więcej...o artykule 08.10.2018 -- Linkowanie do geoportalu z identyfikatorem działki ewidencyjnej