2019

Lista stron

14.11.2019 -- Z Geoportalu do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano możliwość automatycznego przejścia z informacji o działce ewidencyjnej, do serwisu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Funkcjonalność dotyczy jedynie tych działek, dla których powiaty publikują numery KW.

Czytaj więcej...o artykule 14.11.2019 -- Z Geoportalu do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych

13.11.2019 -- GUGiK udostępnia interfejs do komunikacji z REGON

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił dzisiaj (13 listopada 2019 r.) interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i rejestrem REGON.

Czytaj więcej...o artykule 13.11.2019 -- GUGiK udostępnia interfejs do komunikacji z REGON

13.11.2019 -- Konkurs „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Z okazji GIS Day 2019 Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs sprawdzający umiejętność korzystania z serwisu www.geoportal.gov.pl. Przed Państwem zestaw dziesięciu zadań sukcesywnie publikowanych od dzisiaj do 26 listopada 2019 r. w każdy dzień roboczy o godzinie 13:00. Dziesięć pierwszych osób, które wykażą się wiedzą i najlepszym refleksem przy udzielaniu poprawnych odpowiedzi otrzyma do 10 punktów w klasyfikacji generalnej konkursu. Rozstrzygnięcie

Czytaj więcej...o artykule 13.11.2019 -- Konkurs „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

08.11.2019 -- Pierwszy powiat wykorzystuje komunikację z PESEL

W oprogramowaniu e-property firmy Geo-System Sp. z o.o. 8 listopada 2019 r. uruchomiono możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem interfejsu udostępnionego przez GUGiK 25 października 2019 r. Nowa funkcjonalność została uruchomiona już także produkcyjnie w powiecie mińskim. Do korzystania z funkcjonalności osoby w powiatach, oprócz odpowiedniego oprogramowania, potrzebują login i hasło uzyskane z GUGiK. W powiecie mińskim uprawnienia do

Czytaj więcej...o artykule 08.11.2019 -- Pierwszy powiat wykorzystuje komunikację z PESEL

06.11.2019 -- XXIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej „Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych”

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski uczestniczył w otwarciu tegorocznej Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Przez dwa dni w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędą się sesje referatowe, posterowe oraz forum dyskusyjne służące wymianie poglądów, doświadczeń i opinii środowisk i ośrodków zainteresowanych tworzeniem i stosowaniem informacji geoprzestrzennej w różnych dziedzinach wiedzy, gospodarki, administracji publicznej i edukacji. Po pierwszym

Czytaj więcej...o artykule 06.11.2019 -- XXIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej „Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych”

04.11.2019 -- Porozumienie o współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii - Informacje

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski z reprezentującym Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Zastępcą Dyrektora Departamentu Eksploatacji Pawłem Pijanowskim podpisali porozumienie o współpracy w celu efektywniejszej realizacji swoich zadań.

Czytaj więcej...o artykule 04.11.2019 -- Porozumienie o współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii - Informacje

31.10.2019 -- Październikowa statystyka wykorzystania podstawowych usług związanych z danymi przestrzennymi

W październiku 2019 r. podstawowe usługi sieciowe związane z danymi ewidencji gruntów i budynków (KIEG i ULDK), uzbrojeniem terenu (KIUT) oraz zagospodarowaniem przestrzennym (KIMPZP) cieszyły się niezmiennie dużą popularnością.

Czytaj więcej...o artykule 31.10.2019 -- Październikowa statystyka wykorzystania podstawowych usług związanych z danymi przestrzennymi

29.10.2019 -- Nowa usługa GUGiK dotycząca cen nieruchomości

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „Ceny nieruchomości”, która udostępnia informacje o transakcjach zawartych w powiatowych rejestrach cen i wartości nieruchomości (RCiWN). Aktualnie w warstwie dostępne są dane z 7 powiatów: mińskiego, wołomińskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, żyrardowskiego, garwolińskiego i miasta Chełm (w sumie ok. 37 000 transakcji).

Czytaj więcej...o artykule 29.10.2019 -- Nowa usługa GUGiK dotycząca cen nieruchomości

29.10.2019 -- Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji I Kartografii odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego, Zastępcy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki i przedstawicieli Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Dyskutowano między innymi o procedurach weryfikacji dokumentacji przyjmowanej do zasobu, kontroli operatów przyjętych do zasobu, odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje

Czytaj więcej...o artykule 29.10.2019 -- Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

25.10.2019 -- GUGiK udostępnia interfejs do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i rejestrem PESEL.

Czytaj więcej...o artykule 25.10.2019 -- GUGiK udostępnia interfejs do komunikacji z PESEL