Narzędzia strony

01.03.2019 -- Warstwa osnowy podstawowej opublikowana w serwisie geoportal.gov.pl

W grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych” dodano dzisiaj nową pozycję o nazwie „Osnowa”, w której opublikowano informacje dotyczące osnowy  podstawowej w podziale na osnowę: grawimetryczną, magnetyczną oraz poziomą i wysokościową.