Narzędzia strony

01.04.2019 -- W Geoportalu sprawdzisz gdzie są pozyskiwane dane w technologii LIDAR

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze” dodano dwie nowe warstwy:

  • Dane pomiarowe LIDAR w realizacji
  • Dane pomiarowe LIDAR planowane

W rozwinięciu warstw dostępny jest podział :

  • gęstość poniżej 10 pkt/m2
  • gęstość powyżej 10 pkt/m2

Warstwy są przygotowane w oparciu o nową usługę WMS dostępną pod adresem:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/Stan_ALS/MapServer/WMSServer