Narzędzia strony

01.10.2019 -- Śląskie – piętnaste województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z EKW

Śląskie to piętnaste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą.

Obecnie tę funkcjonalność wprowadziło już 379 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Procentowy udział takich powiatów w odniesieniu do ogólnej ich liczby w danym województwie można zobaczyć na załączonym wykresie.

1

2

Powiat wielicki jest jedyną jednostką samorządową prowadzącą ewidencję gruntów i budynków, która nie uruchomiła bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą.

We wrześniu wspomniana usługa zanotowała kolejne rekordowe wykorzystanie na poziomie 42,5 tys. wywołań. Statystyki wykorzystania bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i EKW w poszczególnych miesiącach przedstawia załączony wykres.

3