Narzędzia strony

02.01.2019 -- Nowa forma publikacji „Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych”

Od 31 grudnia 2018 r. „Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych” jest publikowana w nowej formie. Taki sposób publikacji to wynik wejścia w życie 8 grudnia 2018r.  Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2284/1. Bardzo istotną zmianą w prowadzeniu ewidencji jest podawanie adresu URL dla każdej deklarowanej usługi. Rejestr udostępniono pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug