Narzędzia strony

03.07.2019 -- Szybko przybywa powiatów włączonych do usługi KIUT

W usłudze Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) podłączono już ponad 150 powiatów. Stan na 3 lipca 2019 r. został przedstawiony na załączonej mapie. Aktualny stan usługi KIUT można sprawdzić na stronie: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

 

Na szybki wzrost liczby powiatów włączonych do usługi KIUT korzystnie wpływa inicjatywa GUGiK wspierająca powiaty w procesie udostępniania informacji o uzbrojeniu terenu, bo jak się okazało w wielu powiatach dane uzbrojeniu prowadzone są w postaci numerycznej, lecz nie były dotąd publikowane. Od uruchomienia wsparcia dla powiatów liczba usług włączonych do KIUT zwiększyła się prawie o 100%. 14 czerwca 2019 r. było włączonych 78 powiatów, a obecnie już ponad 150. Wszelkich informacji o udostępnianej usłudze, jak i niezbędnego wsparcia udziela Departamentem Informacji o Nieruchomościach, tel. 22-56-31-388.

 

Usługa KIUT jest podłączona na stałe w serwisie geoportal.gov.pl jako warstwa „Uzbrojenie terenu”. Dzięki niej można zobaczyć szczegóły związane z uzbrojeniem terenu na obszarach powiatów włączonych do usługi KIUT.