Narzędzia strony

04.06.2019 -- Już 50% powiatowych systemów do prowadzenia EGiB korzysta z bezpośredniej komunikacji z Elektroniczną Księgą Wieczystą

Jedną z pierwszych korzyści z tej komunikacji jest możliwość pobierania treści księgi wieczystej związanej z działką. Funkcjonalność dotychczas uruchomiona jest w systemach do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków takich, jak: e-property, Ewopis, Ewid2007, GeoInfo, a ostatnio także EGBV.

W załączeniu przykłady wykorzystania mechanizmów komunikacji w różnych systemach służących do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.W załączeniu przykłady wykorzystania mechanizmów komunikacji w różnych systemach służących do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.