Narzędzia strony

04.11.2019 -- Porozumienie o współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii - Informacje

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski z reprezentującym Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Zastępcą Dyrektora Departamentu Eksploatacji Pawłem Pijanowskim podpisali porozumienie o współpracy w celu efektywniejszej realizacji swoich zadań.