Narzędzia strony

05.06.2019 -- Czesko-Polsko-Słowackie spotkanie w sprawie harmonizacji danych dotyczących obiektów topograficznych

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie przedstawicieli służb geodezyjnych i kartograficznych Czech, Słowacji i Polski w sprawie harmonizacji danych dotyczących obiektów topograficznych oraz nazw geograficznych na granicy państw.

Prace związane z harmonizacją danych gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z danymi pochodzącymi z baz państw ościennych: ZABAGED (Republika Czeska) i ZBGIS (Republika Słowacka) zostały zainicjowane na  spotkaniu przedstawicieli służb geodezyjnych i kartograficznych Czech, Słowacji i Polski, które odbyło się w 2014 r. w Cieszynie.

Koncepcja realizacji prac zmierzających do zharmonizowania na granicach państw danych, jakimi są obiekty topograficzne została przygotowana na podstawie doświadczeń czeskiej służby geodezyjnej i kartograficznej, która zrealizowała analogiczny projekt we współpracy z niemiecką służbą geodezyjną
i kartograficzną z Bawarii i Saksonii. Na spotkaniu przedstawicielka GUGiK omówiła dane opracowane w ramach projektu CAPAP. Zgodnie z przyjętą koncepcją w oparciu o nie będzie przygotowany proces harmonizacji danych BDOT10k z danymi baz krajów ościennych. 

Przez stronę polską i słowacką zostały zaprezentowane również prace dotyczące harmonizacji danych dotyczących nazw geograficznych pomiędzy Polską a Słowacją oraz Polską a Czechami.

Przedstawiciele Czech i Słowacji podzielili się wnioskami i wynikami prac związanych z uzgadnianiem przebiegu obiektów na wspólnej granicy Czech i Słowacji.

Głównym celem spotkania było ustalenie zasad dalszej współpracy Polski z Czechami i Słowacją. W oparciu o doświadczenia związane z prowadzeniem prac harmonizujących dane na granicy Czech i Słowacji został ustalony wykaz zmian, jakie należy wprowadzić do pierwotnie przyjętej koncepcji oraz zakres prac, który jest możliwy do wykonania do końca 2019 r.