Narzędzia strony

05.06.2019 -- Podstawowa Osnowa Pozioma dostępna do pobrania przez powiaty

Zgodnie z obietnicą (z 16.05.2019 r.) w serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiono funkcjonalność umożliwiającą powiatom bezpośrednie pobieranie danych dotyczących podstawowej osnowy poziomej.

Aby pobrać paczkę danych dla powiatu należy w grupie warstw „Dane do pobrania” włączyć widoczność warstwy „Podstawowa Osnowa Geodezyjna”. Następnie należy kliknąć lewym klawiszem myszy na obszarze wybranego powiatu i rozwinąć kartę informacyjną, w której pokazują się do pobrania dwie osnowy: Wysokościowa i Pozioma z linkami do pobierania danych. Po kliknięciu w wybrany link użytkownik podaje hasło i następuje pobranie paczki danych. W przypadku Osnowy Poziomej w paczce danych powinno być osiem plików i jeden folder:

  1. wykaz_PL-ETRF89-1992 – wykaz punktów poziomej osnowy geodezyjnej z obszaru powiatu zawierający współrzędne „x” i „y” w układzie współrzędnych PL-ETRF89-1992 oraz wysokości normalne w układach wysokościowych PL-KRON86-NH i Kronsztad’60.
  2. wykaz_PL-ETRF89-2000- wykaz punktów poziomej osnowy geodezyjnej z obszaru powiatu zawierający współrzędne „x” i „y” w układzie współrzędnych PL-ETRF89-2000 oraz wysokości normalne w układach wysokościowych PL-KRON86-NH i Kronsztad’60.
  3. wykaz_PL-ETRF89-GRS80h_geodezyjne - wykaz punktów poziomej osnowy geodezyjnej z obszaru powiatu zawierający współrzędne ϕ i λ oraz wysokości geodezyjne (z dokładnością pomiaru GNSS) w układzie współrzędnych  PL-ETRF89-GRS80h.
  4. wykaz_PL-ETRF2000-GRS80h_geodezyjne - wykaz punktów poziomej osnowy geodezyjnej z obszaru powiatu zawierający współrzędne ϕ i λ oraz wysokości geodezyjne (z dokładnością pomiaru GNSS) w układzie współrzędnych PL-ETRF2000-GRS80h.
  5. xy_PL-ETRF89-GRS80H - wykaz współrzędnych punktów poziomej osnowy geodezyjnej z obszaru powiatu zawierający współrzędne ϕ i λ w układzie współrzędnych PL-ETRF89-GRS80H oraz wysokości normalne w układach wysokościowych PL-KRON86-NH i Kronsztad’60.
  6. xy_PL-ETRF2000-1992 - wykaz współrzędnych punktów poziomej osnowy geodezyjnej z obszaru powiatu zawierający współrzędne „x” i „y” w układzie współrzędnych PL-ETRF2000-1992 oraz wysokości normalne w układach wysokościowych PL-KRON86-NH i Kronsztad’60.
  7. xy_PL-ETRF2000-2000 - wykaz współrzędnych punktów poziomej osnowy geodezyjnej z obszaru powiatu zawierający współrzędne „x” i „y” w układzie współrzędnych PL-ETRF2000-2000 oraz wysokości normalne w układach wysokościowych PL-KRON86-NH i Kronsztad’60.
  8. xy_PL-ETRF2000-GRS80H - wykaz współrzędnych punktów poziomej osnowy geodezyjnej z obszaru powiatu zawierający współrzędne ϕ i λ w układzie współrzędnych PL-ETRF2000-GRS80H oraz wysokości normalne w układach wysokościowych PL-KRON86-NH i Kronsztad’60.
  9. OpisyTopograficzne – folder z opisami topograficznymi dla punktów podstawowej osnowy poziomej.

rys1 

Hasło do pobierania danych osnowy poziomej jest identyczne jak do osnowy wysokościowej i mają je jednostki szczebla powiatowego prowadzące Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Jeśli zostaną uchwalone planowane w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zmiany dotyczące uwolnienia danych, wówczas hasło zostanie zlikwidowane i funkcjonalności pobierania będą dostępne dla wszystkich użytkowników Geoportalu.

kod