Narzędzia strony

05.09.2019 -- Pierwsze obrady nowo powołanej Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniu 4 września br. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyły się Obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, podczas których Główny Geodeta Kraju wręczył powołania nowym członkom Rady.

Obrady otworzył Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski. Następnie wręczył powołania Członkom Rady, w skład której zostali powołani:

 1. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński – przewodniczący PRGiK
 2. dr hab. Joanna Bac-Bronowicz
 3. dr inż. Krzysztof Bakuła
 4. dr inż. Robert Bauer
 5. mgr inż. Jerzy Biegalski
 6. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
 7. prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz
 8. mgr. inż. Krzysztof Borys
 9. prof. dr hab. inż.   Jarosław Bosy
 10. mgr. inż. Aleksander Danielski
 11. dr hab. inż. Paweł Hanus
 12. mgr. inż. Robert Kowalczyk
 13. mgr. inż. Krzysztof Lichończak
 14. mgr. inżJacek Łaguz
 15. dr inż. Robert Łuczyński
 16. prof. dr hab. Alina Maciejewska
 17. mgr. inż. Zbigniew Malinowski
 18. mgr. inż. Jolanta Orlińska
 19. mgr. inż. Dorota Pawłowska-Baszak
 20. dr hab. Ludmiła Pietrzak
 21.  inż. Robert Rachwał
 22. dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła
 23. inż. Krzysztof Szczepanik
 24. płk mgr inż Krzysztof ŚLUSARZ
 25. dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni
 26. dr hab. Paweł Wielgosz
 27. prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek.

Dalszą część spotkania poprowadził Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, który omówił główne zdania Rady oraz przedstawił dwa projekty uchwał: wyboru wiceprzewodniczących Rady oraz przyjęcia planu pracy Rady na rok 2019 r.

W wyniku głosowania na wiceprzewodniczących Rady, wybrani zostali: Pan dr hab. Paweł Hanus i Pan dr inż. Krzysztof Bakuła.

Następnie Główny Geodeta Kraju przedstawił prezentację na temat „Aktualne działania GGK w obszarze geodezji i kartografii” w której m.in. przedstawił zagadnienia związane z działaniami w kierunku zmiany postrzegania geodezji w społeczeństwie oraz popularyzacji danych przestrzennych i rozwoju serwisu geoportal.gov.pl.

W trakcie obrad dyskusji został poddany projekt drugiej uchwały na temat planu pracy Rady na rok 2019. W wyniku głosowania plan pracy Rady na 2019 r. uzyskał postać:

 • Analizę przepisów regulujących funkcjonowanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zawodu geodety w obliczu bieżących i przyszłych zadań.
 • Zainicjowanie prac Rady na rok 2020.

Kolejne Obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej planowane są na 20 listopada 2019 r.