Narzędzia strony

06.06.2019 -- Adam Andrzejewski nowym dyrektorem Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Adam Andrzejewski jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz studiów w Instytucie Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, w którym w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej był początkowo członkiem zespołu projektowego w projektach ISOK i CAPAP, a od lipca 2017 roku kierownikiem Zespołu 3D w projekcie CAPAP. Także w lipcu 2017 roku został naczelnikiem Wydziału Fotogrametrii i Teledetekcji. Na stanowisko dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej został powołany 1 czerwca 2019 r.