Narzędzia strony

06.09.2019 -- Już 370 powiatów korzysta z komunikacji z EKW

Dzięki dzisiejszemu włączeniu powiatu gliwickiego i miasta Częstochowa już 370 powiatów korzysta z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą.

Na załączonej mapie zostały przedstawione jednostki samorządowe wykorzystujące omawianą funkcjonalność, zaś na wykresie - procentowy udział takich powiatów w odniesieniu do ogólnej ich liczby w danym województwie.

rys1

rys2 

Do włączenia wszystkich jednostek samorządowych prowadzących ewidencję gruntów i budynków brakuje 10 jednostek samorządowych przedstawionych w załączonej tabeli.

rys3