Narzędzia strony

06.11.2019 -- Konkurs na aplikację wykorzystującą usługę NMT rozstrzygnięty

Główny Geodeta Kraju rozstrzygnął konkurs na przygotowanie aplikacji lub serwisu internetowego, które w ciekawy i praktyczny sposób wykorzystują udostępnioną 9.10.2019 r. usługę wyznaczającą wysokość w dowolnym miejscu kraju na podstawie współrzędnych XY i numerycznego modelu terenu (https://services.gugik.gov.pl/nmt).

 

Komisja konkursowa nagrodziła 5 prac:

  1. W kategorii „Opracowanie ogólnie dostępnych aplikacji bądź serwisu internetowego wykorzystujących usługę NMT”

I miejsce

Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Adama Mickiewicza – wtyczka o nazwie GUGiK NMT do programu QGIS, która wykorzystuje API GUGiK

Celem wtyczki jest umożliwienie łatwego pozyskiwania informacji o wysokości terenu pozyskanej z NMT. Obecnie wtyczka oferuje następujące możliwości:

  • wskazanie dowolnej liczby punktów na mapie oraz zapisanie współrzędnych takich punktu wraz z wysokością z NMT do warstwy tymczasowej.
  • generowanie profili podłużnych wzdłuż narysowanej przez użytkownika linii łamanej oraz eksportu danych (punktów interwałowych oraz ich wysokości) do pliku csv.

Repozytorium:http://qgis.gis-support.pl/gugik-nnt.xml

II miejsce

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. – nowa funkcjonalność „Profil wysokości” dostępna w portalach mapowych w technologii e-mapa.net

Funkcjonalność „Profil wysokości” będąca rozszerzeniem portali mapowych w technologii e-mapa.net umożliwia:

  • pozyskanie współrzędnych XY (układ 1992, 2000, WGS84) wraz z wysokością z NMT dla wybranego punktu,
  • wygenerowanie profilu wysokości dla wskazanej linii. Wygenerowany profil zawiera również informacje o minimalnej, średniej oraz maksymalnej wysokości,
  • przeglądanie profilu z automatycznym odniesieniem miejsca na profilu do położenia na mapie,
zapisanie wyników z postaci raportu PDF lub skopiowania tabeli do wybranych edytorów tekstu.

III miejsce

Adrian Bocianowski - rozszerzenie funkcjonalności darmowego programu Qgis wtyczka „Oblicz wysokość” 

Wtyczka do programu Qgis umożliwiająca obliczanie wysokości H dla dodanych punktów oraz obliczanie spadów terenu na podstawie NMT. Narzędzie jest kompatybilne z wersją Qgis'a od 3.8 wzwyż. Wtyczka umożliwia:

  • obliczenie wysokości dla punktów wskazanych w oknie mapy i dodanie wyników do warstwy tymczasowej z możliwością skopiowana danych do schowka i wykorzystania w innych aplikacjach,
  • obliczenie spadków terenu, długości i różnicy wysokości dla warstw zawierających obiekty liniowe.

Wtyczka jest dostępna pod adresem: https://plugins.qgis.org/plugins/ObliczWysokosc/

Opis rozwiązania wraz z załącznikami graficznymi jest dostępny na stronie: https://github.com/abocianowski/ObliczWysokosc