Narzędzia strony

08.01.2019 -- Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na najlepsze prace z zakresu geoinformacji

Do 31 stycznia 2019 r. można składać w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii wnioski w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju za 2018 r. zostaną przyznane w następujących kategoriach:
* prace inżynierskie,
* prace magisterskie,
* rozprawy doktorskie,
* rozprawy habilitacyjne,
* krajowe publikacje,
* innowacyjne rozwiązania.