Narzędzia strony

07.03.2019 -- Spotkanie służby geodezyjnej Województwa Zachodniopomorskiego

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zainaugurował spotkanie dotyczące uroczystego otwarcia oraz realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.  Połączono je ze szkoleniem służby geodezyjnej tego województwa. Organizatorem konferencji, która odbywa się w Kołobrzegu jest Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i Starostwo Powiatowe w Goleniowie.