Narzędzia strony

09.07.2019 -- Aktualizacja EGIB na podstawie rejestrów publicznych

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wystosował pismo do powiatów przypominające o zasadach aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków na podstawie informacji z dostępnych elektronicznie rejestrów publicznych – takim rejestrem jest między innymi Elektroniczna Księga Wieczysta.