Narzędzia strony

10.12.2019 -- Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Siedem firm wystąpiło dotychczas o przyznanie uprawnień do testów udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. interfejsu do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL.
Są to: Geo-System, GEOBID, Systherm-Info, Geomatyka-Kraków, Sygnity, Intergraph, Comarch oraz ESRI. O postępach we wdrażaniu funkcjonalności będziemy Państwa informować na bieżąco.