Narzędzia strony

10.05.2019 -- 100-lecie Geografii Wojskowej

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wraz z Zastępcą Głównego Geodety Kraju Alicją Kulką wzięli udział w uroczystościach z okazji 100-lecia Geografii Wojskowej, które odbyły się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uroczystościom towarzyszyła wystawa pod hasłem „100 lat z mapą”, promocja działalności jednostek geograficznych w tym prezentacja Mobilnego Zespołu Zabezpieczenia Geograficznego oraz Bezzałogowych Systemów Latających wykorzystywanych przez Geografię Wojskową.

Składając gratulacje Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski mówił o współpracy między geografią wojskową a cywilną „Dzięki naszemu współdziałaniu Polska jest w czołówce państw europejskich pod względem gromadzenia informacji geograficznej o wysokim stopniu szczegółowości. Przyczyniły się do tego m.in. prace nad cyfrową wektorową mapą kraju.”

Podczas uroczystości GGK Waldemar Izdebski i zastępca GGK Alicja Kulka zostali wyróżnieni Medalem Okolicznościowym Geografii Wojskowej.