Narzędzia strony

10.05.2019 -- Zgłaszanie uwag do punktów osnowy wysokościowej

Od dzisiaj Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomił możliwość przekazywania informacji o stanie punktów podstawowej osnowy wysokościowej. Do zgłaszania uwag jest wykorzystywany serwis geoportal.gov.pl, w którym w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych” dostępna jest pozycja „Osnowa”, w niej „Osnowa podstawowa ”, a następnie warstwa „Osnowa wysokościowa”. Jeśli klikniemy na wybranym punkcie osnowy wysokościowej, to wtedy oprócz jego podstawowych atrybutów zobaczymy pozycję „Zgłoś uwagę do punktu”.

Formularz „Uwagi do danych” umożliwia przesłanie uwag do poszczególnych punktów osnowy wysokościowej wraz z ich szczegółowym opisem. Wysłanie zgłoszenia wymaga podania maila użytkownika. Zachęcamy Państwa do korzystania z nowej funkcjonalności i zgłaszania uwag wszędzie tam, gdzie zauważycie Państwo problemy w korzystaniu z punktów osnowy wysokościowej. W najbliższym czasie funkcjonalność zostanie uruchomiona dla pozostałych punktów osnowy podstawowej.

Funkcjonalność jest także dostępna dla użytkowników usługi WMS (http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_OSNOWA_WMS/MapServer/WMSServer),gdzie przez wykorzystanie funkcji GetFeatureInfo można także takie uwagi przesyłać.