Narzędzia strony

10.07.2019 -- II edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na najlepsze prace z zakresu geoinformacji

Do 31 października 2019 r. można składać w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii wnioski w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  • prace inżynierskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • prace magisterskie - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek,
  • rozprawy doktorskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • krajowe publikacje - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
  • innowacyjne rozwiązania - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

W Konkursie mogą uczestniczyć obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce obronili prace lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Szczegóły dotyczące konkursu https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/konkurs-o-nagrode-ministra-inwestycji-i-rozwoju-w-dziedzinie-geoinformacji