Narzędzia strony

12.04.2019 -- W Geoportalu sprawdzisz lokalizację planowanych inwestycji w ramach programu „Mieszkanie +”

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano pozycję „Krajowy Zasób Nieruchomości”, a w niej warstwę „Mieszkanie+ (potencjalne lokalizacje) ”.W nowej warstwie można sprawdzić na kilku poziomach informacje na temat planowanych inwestycji rządowego programu:

  • w których województwach są planowane
  • liczbę inwestycji w poszczególnych województwach
  • zobaczyć lokalizację i planowaną powierzchnię poszczególnych inwestycji

sprawdzić ile w danych lokalizacjach planuje się mieszkań