Narzędzia strony

12.06.2019 -- Opisy topograficzne do pobrania w Geoportalu

Od dzisiaj w Geoportalu uruchomiono nową funkcjonalność umożliwiającą pobieranie opisów topograficznych punktów podstawowej osnowy wysokościowej. Aby pobrać opis dla danego punktu osnowy należy w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych” widoczność warstwy „Osnowa wysokościowa”. W kolejnym kroku trzeba kliknąć w wybrany punkt osnowy wysokościowej i rozwinąć kartę informacyjną „Punktu osnowy wysokościowej bazowej”, w której na końcu pokazują się dwa aktywne linki: „Pobierz opis topograficzny” oraz „Zgłoś uwagę do punktu”. Po kliknięciu w link „Pobierz opis topograficzny” użytkownik podaje hasło i pobiera opis topograficzny dla wskazanego punktu osnowy wysokościowej.

Aktualnie hasło do pobierania opisów topograficznych mają jedynie jednostki szczebla powiatowego prowadzące Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Po uchwaleniu planowanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zmian dotyczących uwolnienia danych hasło zostanie zlikwidowane i funkcjonalności pobierania będą dostępne dla wszystkich użytkowników Geoportalu.